JEZUS WORDT TER DOOD
VEROORDEELD

 

 

Kerken vergrijzen, men heeft naar eigen zeggen geen behoefte meer aan een religieuze gemeenschap, de kerk als
instituut is het doodvonnis opgelegd.


JEZUS DRAAGT HET
KRUIS

 

 

De overheid heeft als taak orde
en veiligheid te waarborgen, dit
wordt veelal niet in dank
afgenomen. Toch is dit een
noodzakelijke taak, die de basis
van een veilige samenleving
vormt.


JEZUS VALT VOOR DE 1E
KEER

 

Wij willen het allemaal zelf kunnen doen, maar de druk wordt steeds zwaarder voor sommigen en zij hebben dan ook middelen nodig om dáárin gesteund te worden, want
immers is het voor velen “God
bestaat niet”, maar ik wel!


JEZUS ONTMOET MARIA

 

 

We zijn zo druk met onszelf bezig,
dat we de mensen die we lief hebben vergeten te bezoeken, vaak is een teken van leven genoeg om iemand uit de eenzaamheid te verlossen. Het
geeft zoveel geluk voor die, die
misschien al jaren niks meer van je hebben vernomen.


JEZUS WORDT GEHOLPEN
BIJ HET DRAGEN VAN HET
KRUIS

 

Hulpverleners die voor een ander
door het vuur gaan om hen het
leven te redden.


EEN VROUW DROOGT HET ZWEET
VAN HET GEZICHT VAN JEZUS

 

Soms is een kleine weldaad al genoeg om iemand weer op de been te krijgen, denk hierbij aan het Leger des Heils, een warme hap aanbieden in koude dagen dat laat iemand weer even zich gewenst en warm voelen.


JEZUS VALT VOOR DE 2E
KEER

 

Het machtsmisbruik in sommige
kerken i.p.v. het verkondigen van de genade; genadeloos mensen kapot maken door hun zedelijkheid te schenden en ze te beschadigen voor de rest van hun leven.


JEZUS TROOST EEN
HUILENDE VROUW

 

Ondanks dat je er zelf niet goed
voorstaat, is het ziekte of angst,
maar dan nog laat je niet in de put vallen, je kunt altijd nog iets
betekenen voor een ander, al is het maar dat je een arm om iemand leggen kunt.


JEZUS VALT VOOR DE 3E
KEER

 

Dat er kerken zijn die het geluk van een ander zo willen boycotten of zelfs verwerpen waar men dan vervolgens over
liefde preekt, komt in mijn ogen zeer hypocriet over. Homoseksualiteit=liefde,
en het geluk dat 2 mensen voelen voor elkaar, en dat is geen ziekte maar precies hetzelfde als heteroseksuele koppels ook
voor elkaar voelen.


JEZUS WORDT VAN ZIJN
KLEREN BEROOFD

 

Arme of oudere mensen die weinig te besteden hebben,  worden toch nog van hun laatste restjes die voor hen van levens-belang zijn ontnomen, voor eigen hebzucht.


JEZUS WORDT AAN HET
KRUIS GESLAGEN

 

Oorlog is samenkomst van al het
kwaad in de mens…..de kruisiging is één van de gruwelijkste manieren om iemand aan zijn einde te laten komen.


JEZUS STERFT AAN HET
KRUIS

 

De dood wordt overwonnen; het
licht in de donkerheid.


JEZUS LICHAAM WORDT
VAN HET KRUIS GEHAALD

 

Veelal worden er ruzies
uitgevochten om of bij het sterven en rouwen van mensen die i.p.v. ruzie troost zouden moeten zoeken.
Het respect voor de overledene is
soms ook ver te zoeken.


JEZUS WORDT IN HET GRAF
GELEGD

 

 

Voor hen die naamloos zijn begraven en verder helemaal alleen in
eenzaamheid zijn gestorven


JEZUS STAAT OP UIT DE
DOOD

 

Door het Avondmaal te herdenken wij Zijn lijden en  Opstanding. De dood is daarmee niet het einde maar wellicht een nieuw begin.